Site Kullanım Sözleşmesi

Sayın kullanıcı, sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz!

Siteyi kullanmadan önce lütfen bu Sözleşmeyi dikkatlice okuyun. Sitede sunulan Hizmetler, Hizmetler ve Uygulamaları kullanarak Siteye erişerek bu Sözleşmenin koşullarına uymanız gerekir. Bu Sözleşmenin koşullarını kabul etmemeniz durumunda, Siteyi kullanamaz veya Sitede sunulan hizmetleri, hizmetleri veya uygulamaları kullanamaz ya da sitenin etki alanı bölgesinde bulunan Web sitelerini ziyaret edemezsiniz. Siteyi kullanmaya başladığınızda, bu Sözleşmeyi uygun şekilde tamamlamış olursunuz ve sözleşmenin tüm hüküm ve koşullarını kabul etmiş olursunuz.

Bu Sözleşmenin şartlarını kabul ederek şunları kabul etmiş olursunuz:

 1. Terimler ve tanımlar
  • 1.1 Şirket - vinalfa.com ("Şirket")
  • 1.2 Kullanıcı, sitede yayınlanan uygulamalara, hizmetlere, hizmetlere ve bilgilere erişimi olan kişidir.
  • 1.3 Site, bu Sözleşmeyle bağlantılı alt etki alanları da dahil olmak üzere, vinalfa.com adresinde Internet'e yerleştirilen bir kaynaktır.
  • 1.4 Sözleşmesi – Kullanıcı ve Şirket arasında yer alan ve grafik görüntüler ve ses-görüntü ürünleri, tasarım öğeleri ve özelleştirme, metin bilgileri ve belgeler, bilgisayar yazılımı ve indirmeler, sitenin diğer tüm işleri, nesneleri ve malzemeleri dahil olmak üzere Site'nin kullanımına ilişkin kuralları belirleyen bu Sözleşme, Kullanıcı tarafından sitenin ilgili açık bölümlerinde bilgi ve malzemelerin yayınlanması için hüküm ve koşulların yanı sıra.
 2. Genel Şartlar ve koşullar
  • 2.1 Sitede bulunan içerik, dosya veya hizmetler, bu Sözleşmede belirtilenler dışında, şirketin önceden yazılı izni olmadan hiçbir şekilde, tamamen veya kısmen çoğaltılamaz. Kullanıcı, Telif hakkı alınmış çalışmalar da dahil olmak üzere Site'nin materyallerini yeniden oynatırken Site'ye referans vermek zorunludur ve bu linkin metninde yanlış, yanıltıcı, olumsuz veya saldırgan bilgiler olmamalıdır. Site malzemelerinde çeviri, işleme (değişiklik) ve değişiklik yapılmasının yanı sıra önemsiz bilgilerin ve telif hakkı ve hak sahipleri hakkındaki bilgilerin kaldırılması, değiştirilmesi de dahil olmak üzere başka herhangi bir eyleme izin verilmez.
  • 2.2 yalnızca sitenin güvenli bölümlerinde oturum açmak için parola alan kayıtlı kullanıcıların Sitenin güvenli bölümlerindeki bilgilere erişmesine izin verilir. Parola başka kişilerle paylaşılamaz ve kullanıcının parolasını istemeden veya istemeden başka bir kişiye aktarmasından kaynaklanan hasarlardan yalnızca kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, parola gizliliğini korumaktan ve Site'yi kendi parolası aracılığıyla her türlü kullanımdan sorumludur.
  • 2.3 sitenin korumalı bölümlerindeki Site İçeriğinin «, İş Ortakları (» /iş ortakları/) bölümünün ve bunların tüm alt bölümlerindeki sitelerin herhangi bir şekilde çoğaltılması yasaktır.
  • 2.4 Web sitesinden indirilebilen tüm bilgisayar yazılımları ("programlar") telif hakkı yasasıyla korunmaktadır ve Şirket'e, ortaklarına veya şirkete bu tür yazılımları kullanma izni veren diğer üçüncü taraflara ait fikri mülkiyettir. Programların kullanımına ilişkin şartlar, koşullar ve kısıtlamalar, kullanıcının Programı yüklemeyi, çalıştırmayı ve kullanmayı kabul ettiği lisans sözleşmelerinin koşullarına tabidir. Lisans sözleşmesinin ihlal edilmesi, kullanıcıya karşı hukuki, idari ve/veya cezai sorumlulukla sonuçlanabilir. Kullanıcı, Program Lisans Sözleşmesi'nde bu tür bir yöntem sağlanmadığı sürece Programı çoğaltamaz, dağıtamaz, değiştiremez veya başka bir şekilde kullanamaz.
  • 2.5 İşbu Sözleşmenin geçerli sürümü Internet'te adresinde yayınlanmıştır. Şirket, işbu Anlaşmanın şartlarını istediği zaman tek taraflı olarak değiştirebilir. Bu değişiklikler, Sözleşmenin yeni sürümünün Sitede Internet'te yayımlandığı tarihten itibaren 2 (iki) gün sonra geçerli olacaktır. Kullanıcı değişikliklerle aynı fikirde değilse, sitenin kullanma hakkına sahip olduğu programlar dışında tüm materyallerini kaldırmalı ve sitenin materyallerini ve hizmetlerini kullanmayı bırakmalıdır. Bu siteye sürekli erişiminiz değiştirilmiş Sözleşmeyi kabul ettiğiniz anlamına gelir, bu nedenle bu Sözleşmeyi ve Sitede yayınlanan ek hüküm ve bildirimleri düzenli olarak gözden geçirmeniz gerekir.
  • 2.6 Kullanıcı, şirketin İş Ortağı Programı'na üye olması ve taraflar arasında sözleşme yapılması durumunda, sitenin kullanımıyla ilgili bu tür sözleşme şartları işbu Anlaşma'nın hükümlerine göre geçerli olacaktır.
 3. Kullanıcının yükümlülükleri
  • 3.1 Kullanıcı, fikri mülkiyet, telif hakkı ve/veya ilgili haklar ya da sitenin ve Hizmetlerin normal çalışmasına neden olan veya neden olabilecek herhangi bir eylem de dahil olmak üzere, yasayı veya uluslararası hukuku ihlal ettiği kabul edilen hiçbir eylemde bulunmamayı kabul eder.
  • 3.2 ticari markalar ve hizmet markaları gibi kişiselleştirme yollarının yanı sıra site sayfalarında bulunan logolar ve amblemler ilgili sahiplerinin fikri mülkiyetindedir. Site kullanıcısının ilgili hak sahiplerinin önceden yazılı izni olmadan bu tür kişiselleştirme araçlarını ve/veya öğelerini çoğaltmasına veya başka bir şekilde kullanmasına izin verilmez.
  • 3.3 Şirket, Sitede yayınlanan veya Siteden alınan bilgilerin gizliliğini veya güvenliğini kontrol etmek veya garanti etmemek ister. Şirket, Kullanıcı tarafından Sitede yayınlanan bilgilerin üçüncü taraflara izinsiz olarak ifşa edilmesini önlemek için makul önlemler alır ancak bu tür bir açıklama yapılmışsa sorumlu tutulamaz. Bu bağlantıda, bilgilerin Siteye aktarılması, kullanıcının bu tür bilgilerin çoğaltılması, dağıtılması, açıklanması veya başka şekillerde kullanılmasına izin vermesi anlamına gelir. Kullanıcı, bilgileri ve materyalleri yayınlayarak, işbu Sözleşmenin şartlarına tabi olarak, bunu yapmak için gerekli tüm hak ve yetkilere sahip olduğunu ve bu tür gönderilerin üçüncü tarafların haklarını ve çıkarlarını, uluslararası anlaşmaları ve yasalarla korunan diğer hakları ihlal etmediğini garanti eder.
  • 3.4 kullanıcı, sitede yayınlanan tüm bilgi ve materyallerden yalnızca sorumludur. Şirket bu tür bilgilerin yerleştirilmesini başlatmaz, bilgilerin alıcılarını seçmez, verilen bilgilerin içeriğini ve bütünlüğünü etkilemez ve söz konusu yerleşimin geçerli yasaları ihlal edip etmediğini Sitede yayınlandığı tarihte bilmez veya bilmez ancak Şirket herhangi bir bilgi ve materyali izleyebilir, inceleyebilir ve/veya silebilir, Kullanıcı tarafından siteye yerleştirilir. Herhangi bir bilgi ve materyal yayınlarken, kullanıcı sitenin eş yazarlarından biri olmaz ve gelecekte bu tür yazarlarla ilgili hak taleplerini reddeder. Şirket, bu Sözleşme süresince veya sonrasında kullanıcıya herhangi bir telif hakkı veya başka bir ödül ödemeyecektir.
  • 3.5 Üçüncü tarafların, Kullanıcı tarafından Sitede yayınlanan bilgilerin yanı sıra işbu Sözleşmenin hükümlerinin ihlaliyle ilgili olarak Şirket aleyhinde iddialarda bulunmaları halinde, belirtilen Kullanıcı bu tür iddiaları bağımsız olarak kabul edecek ve para cezaları, mahkeme masrafları, maliyetler ve tazminatlar da dahil olmak üzere zarar gören tüm zararlar için Şirket'e tazminat ödeyecektir.
  • 3.6 Şirket, Kullanıcı tarafından yapılan ziyaretlerden veya Site'de referans olabilecek harici kaynakların (üçüncü taraf siteler) kullanımından sorumlu tutulamaz. Şirket, harici kaynaklarda yayınlanan bilgi, malzeme, öneri veya hizmetlerin doğruluğu, güvenilirliği, güvenilirliği ve güvenliğinden sorumlu değildir. Harici kaynakların kullanımı, kullanıcı tarafından tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve kendi riski altında gerçekleştirilir.
  • 3.7 Şirket, Sitede yayınlanan bilgilerin güvenilirliğini sağlamayı taahhüt eder ancak bilgilerin yanlışlıklarından ve/veya yanlışlıklarından ve Site aracılığıyla sağlanan hizmetlerin arızalarından sorumlu değildir. Kullanıcı, Şirket'in Site'nin içeriği, fikri mülkiyet, mal veya hizmetlerle bağlantılı olarak meydana gelebilecek herhangi bir kayıp veya kayıp için Kullanıcı'ya karşı hiçbir açık veya zımni yükümlülüğü olmadığını kabul eder. Sitede yayınlanan bilgilerin kullanılmasından veya harici kaynaklara bağlantı olmasından kaynaklanan dış siteler veya kaynaklar aracılığıyla ya da diğer kullanıcı beklentileri aracılığıyla elde edilebilir.
   Kullanıcı ihmalini veya ihmalini de içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan hiçbir durumda, Şirket, Site'yi, bilgileri, programları, dosyaları veya materyallerini kullanma veya kullanma yetersizliğinden kaynaklanan veri veya kar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir zarardan (doğrudan veya dolaylı, arızi veya sonuç olarak) sorumlu tutulamaz, Şirket veya temsilcileri bu tür bir kayıp olasılığı konusunda uyarılmış olsa bile. Saha kullanımının herhangi bir ekipmanın ek bakım, onarım veya onarım gereksiniminin yanı sıra veri kurtarma ihtiyacı ortaya çıkması durumunda ilgili tüm maliyetler kullanıcı tarafından ödenecektir.
  • 3.8 Bu sitede sağlanan tüm bilgiler «», açık veya zımni herhangi bir garanti verilmeksizin sağlanmaktadır. Kanunların izin verdiği ölçüde, Şirket, ticarete elverişlilik ve belirli bir amaca uygunluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya zımni tüm yükümlülükleri ve bu site aracılığıyla edinilen veya elde edilen herhangi bir bilgi, ürün veya hizmetin yasallığını garanti eder.
  • 3.9 Kullanıcı, Site'nin veya herhangi bir parçasının tüm malzeme ve hizmetlerinin yanında, yerleşimi Şirket tarafından başlatılmayan veya kontrol edilmeyen reklamlar olabileceğini kabul eder. Kullanıcı, şirketin bu tür reklamlarla bağlantılı olarak sorumlu veya yükümlü olmadığını kabul eder.
 4. Kişisel verilerin işlenmesi ve kullanımı ile ilgili koşullar.
  • 4.1 Soyadı, Adı, İkinci Adı, e-posta adresi, iletişim telefon numarası, doğum tarihi, bölge, şehir, kuruluş, Şirket tarafından işlenecek konum, istenmeden, istenmeden ve sizin çıkarınıza dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizi sağlama.
   • Kişisel Veri İşleme amacı:
    1. Kullanıcıya sitenin hizmetlerini sağlamak;
    2. Sitenin servisleriyle ilgili bildirimlerin gönderilmesi;
    3. Kullanıcı isteklerini hazırlama ve yanıtlama
    4. Şirketin faaliyetleri hakkında bilgiler;
    5. Şirketin ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi yönlendirme.
   • Kullanıcının kabul ettiği kişisel veriler içeren eylemlerin listesi: Toplama, sistemleşme, biriktirme, depolama, rafine etme (güncelleme, değiştirme), kullanım, anonimleştirme, yukarıdaki amaçlar için üçüncü taraflara aktarma ve geçerli kanunlar tarafından sağlanan diğer eylemlerin hem otomatik hem de otomatik olmayan yollarla uygulanması.
   • Şirket, kullanıcının kişisel verilerini uygunsuz erişime veya açıklamaya karşı korumak için gerekli tüm önlemleri alır.
   • Bu onay, kullanıcı support@vinalfa.com adresine bir bildirim göndererek bu onayı geri çekene kadar geçerlidir .
  • 4.2 e-posta ile alma, kullanıcının siteye kaydolurken belirttiği adres, şirketin ve iş ortaklarının ürün ve hizmetleriyle ilgili promosyon ve bilgi mesajları.
 5. Çeşitli Hükümler
  • 5.1 sitenin materyallerinin ve hizmetlerinin kullanımı ve üzerine kullanıcı materyallerinin yerleştirilmesi, yürürlükteki mevzuatın kurallarına tabidir. İşbu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle bağlantılı tüm anlaşmazlıklar, şirketin bulunduğu yerdeki geçerli kanunlara uygun olarak çözülür.
  • 5.2 Sözleşmede hiçbir şey, Kullanıcı ile Şirket arasında bir acente ilişkisi, ortaklık ilişkisi, ortak faaliyet ilişkisi, kişisel iş ilişkisi veya Sözleşmede açıkça belirtilmeyen başka bir ilişki kurulduğu şeklinde yorumlanamaz.
  • 5.3 Mahkeme'nin Sözleşmenin herhangi bir hükmünü veya Sözleşmenin uygulanamaz hükmünü onaylamaması, Sözleşmenin diğer hükümlerini geçersiz kılmaz.
  • 5.4 Şirket'in işbu Anlaşma hükümlerinin herhangi bir kullanıcısının ihlal etmesi durumunda harekete geçmemesi, Şirket'in çıkarlarını savunmak için uygun eylemi gerçekleştirmesi ve Telif hakkının Site yasası altında korunan materyallerde daha sonraki bir tarihte korunması hakkından mahrum bırakılmayacaktır.
  • 5.5 Kullanıcı, bu Sözleşmenin tüm hükümlerini rezervasyon yaptırmadan okuduğunu ve kabul ettiğini kabul eder.